اعضای هیآت علمی

حجت الاسلام محمد حسین احمدزاده فرد

جناب آقای دکتر اکبر توحیدلو

حجت الاسلام دکتر سید روح الله حسینی کاشانی

جناب آقای شرفعلی جلولی

حجت الاسلام دکترسید مهدی رضایی

حجت الاسلام دکتر مهدی صالحی مازندرانی

سرکار خانم دکترمنصوره حسینی

سرکار خانم مرجان عمو خلیلی

سرکار خانم منصوره عزیزی