آرشیو اخبار

راهنمای دانشجویان

شیوه استفاده از سایت آموزش مجازی دانشگاهیان

دانشجویان محترم که قصد استفاده از سایت آموزش مجازی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها را دارند و می خواهند در دوره های تعریف شده اساتید شرکت کنند به این راهنمایی pdf ذیل توجه کنند . آدرس سایت آموزش مجازی دانشگاهیان https://ec.nahad.ir

ادامه مطلب