آرشیو اخبار

آغاز امتحانات نیمسال دوم ۹۶-۹۵

امتحانات

امتحانات دانشگاه در نیمسال دوم از بستم خرداد ماه روع می گردد و تا پایان روز اول تیرماه ادامه دارد

ادامه مطلب