آرشیو اخبار

عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

بنام خدا قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سرکار خانم دکتر دولت آبادی روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰ و روز چهارشنبه تاریخ ۹۶/۱۲/۲ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس حاجی آقا احمدزاده فرد روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب