آرشیو اخبار

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد حاجی اقا احمدزاده فرد روز شنبه تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد خانم دکتر منصوره حسینی روز سه شنبه 95/9/23 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد مجتبی فا ئق روز یکشنبه تاریخ 95/9/21 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
روز دانشجو

روز دانشجو به

روز دانشجو به تمام دانشجویان این سر زمین تبریک می گویم گروه معارف اسلامی واحد رودهن

ادامه مطلب

هفته بسیج

هفته بسیج را به همه دانشجو یان گرامی واساتید وکارکنان محترم تبر یک می گوییم گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سرکار خانم دیباجی روز چها رشنبه تاریخ 95/9/3 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب