آرشیو اخبار

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان استاد فرامرز کمالی پور آزاد کلاس روز دوشنبه تاریخ 95/7/25 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب