آرشیو اخبار

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سید مهدی رضای روز شنبه و یکشنبه تاریخهای95/10/4 و95/10/5 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد خانم عمو خلیلی روز شنبه و یکشنبه 95/10/4و95/10/5 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب