درس انقلاب اسلامی استاد احمد زاده

درس انقلاب استاد احمد زاده(چهارشنبه ۱۰:۱۰)

۲۹ آبان ۱۳۹۹ | ۱۸:۳۲ کد : ۵۶۹۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۵۲
درس انقلاب استاد احمد زاده(چهارشنبه ۱۰:۱۰)

قابل توجه دانشجویانی که درس انقلاب در این ترم چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۰ با استاد احمد زاده گرفته اند:

در وادانا باید وارد کد درس تجمیع شده 98929 شوند و از درس بهرهمند گردند .